<-----> <----->
Пошук по сайту
Авторизація
Логін:
Пароль:
Опитування

Новини

11.04.2012

Зміни до повідомлення про збори акціонерів 24.04.2012

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «АЗОТ»

Шановні акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ», що знаходиться за адресою: 18014, Україна, м. Черкаси, вул. Першотравнева, 72 (надалі за текстом – Товариство)

Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» повідомляє про те, що за пропозицією акціонера, який є власником більш 5 відсотків простих акцій Товариства, в порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства, які будуть проведені 24 квітня 2012 року об 11 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, м. Черкаси, вул. Першотравнева, 72, заводоуправління, актова зала, внесені зміни, а саме порядок денний доповнено пунктами:

10. Затвердження Положення про Почесного Президента ПАТ «АЗОТ».

11. Обрання Почесного Президента ПАТ «АЗОТ».

Таким чином порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» , які оголошено на 24.04.2012 року, є наступним:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АЗОТ».

2. Звіт Правління ПАТ «АЗОТ» за результатами роботи в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «АЗОТ» за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АЗОТ» за 2011 рік. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АЗОТ» за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

5. Затвердження річних звітів дочірніх підприємств ПАТ «АЗОТ» за 2011 рік.

6. Затвердження річного звіту ПАТ «АЗОТ» за 2011 рік.

7. Покриття збитків ПАТ «АЗОТ» за 2011 рік, в т.ч. дочірніх підприємств.

8. Визначення основних напрямів діяльності на 2012 рік.

9. Прийняття рішення про вчинення, схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та їх виконання.

10.Затвердження Положення про Почесного Президента ПАТ «АЗОТ».

11. Обрання Почесного Президента ПАТ «АЗОТ».

Правління ПАТ «АЗОТ»Возврат к списку